Okulistyka Izdebski

ul. Wyszyńskiego 12 blok 51a 94-042 Łódź tel.: 42 687 03 68

  Badania:
 1. Badania SOCT siatkówki
 2. Badanie SOCT warstwy włókien nerwu wzrokowego i tarczy nerwu wzrokowego
 3. Badanie SOCT przedniego odcinka: pachymetria, pomiary laserowe tęczówki, gonioskopia, ocena drożności przetoki filtracyjnej po laseroterapii
 4. GDX warstwy włókien nerwu wzrokowego
 5. Badanie pola widzenia
 6. Badanie biomechaniki rogówki ORA ( wczesna diagnostyka stożka rogówki )
 7. Tonometria konturowa Pascala
 8. Pomiar ciśnienia wewnątrz-gałkowego tonometrem Reichert 7 CR
 9. Pachymetria (grubość rogówki)
 10. Badanie USG i biometria
 11. Badanie ruchomości gałek ocznych na ekranie Hessa
 12. Badanie ortoptyczne synoptofor
 13. Ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne(leczenie zeza)
 14. Dobór korekcji pryzmatycznej
 15. Badanie ekran Hessa
 16. Topografia - videokeratografia rogówki
 17. Badanie refrakcji i keratometrii dzieci i niemowląt
 18. Badanie niemowląt dzieci wziernikiem pośrednim Fisson
 19. Pomiar ciśnienia śródgałkowego u dzieci i niemowląt tonometr I-care
 20. Dobór soczewek kontaktowych u niemowląt po usuniętej zaćmie wrodzonej
 21. Badania SOCT siatkówkiDobór soczewek kontaktowych twardych w stożku rogówkiBadania SOCT siatkówki
  Zabiegi:
 1. YAG -capsulotomia terapia zaćmy wtórnej
 2. Irydotomia laserowa - terapia jaskry
 3. Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) - terapia jaskry
 4. Panfotokoagulacja siatkówki
 5. Laserokoagulacja otworu siatkówki
  Zabiegi i badania nie refundowane przez NFZ:
 1. Cross linking bez abrazji nabłonka rogówki - zabieg zatrzymujący postęp stożka rogówki
 2. Badanie PENTACAM:analiza przedniej i tylnej powierzchni- ocena progresji stożków rogówki, pomiar objętości komory przedniej, pomiar kąta
 3. Panfotokoagulacja siatkówki
 4. Laserokoagulacja otworu siatkówki