Okulistyka Izdebski

ul. Wyszyńskiego 12 blok 51a 94-042 Łódź tel.: 42 687 03 68

  Badania:
 1. Badania SOCT siatkówki
 2. Badanie SOCT warstwy włókien nerwu wzrokowego i tarczy nerwu wzrokowego
 3. Badanie SOCT komórek zwojowych (GCC)
 4. Badanie SOCT przedniego odcinka: pachymetria, pomiary laserowe tęczówki, gonioskopia, ocena drożności przetoki filtracyjnej po laseroterapii
 5. GDX warstwy włókien nerwu wzrokowego
 6. Badanie pola widzenia
 7. Badanie biomechaniki rogówki ORA ( wczesna diagnostyka stożka rogówki )
 8. Tonometria konturowa Pascala
 9. Pomiar ciśnienia wewnątrz-gałkowego tonometrem Reichert 7 CR
 10. Pachymetria (grubość rogówki)
 11. Badanie USG i biometria
 12. Badanie ruchomości gałek ocznych na ekranie Hessa
 13. Badanie ortoptyczne synoptofor
 14. Ćwiczenia ortoptyczne i pleoptyczne(leczenie zeza)
 15. Dobór korekcji pryzmatycznej
 16. Badanie ekran Hessa
 17. Topografia - videokeratografia rogówki
 18. Badania SOCT siatkówki
 19. Dobór soczewek kontaktowych twardych w stożku rogówki
  Zabiegi:
 1. YAG -capsulotomia terapia zaćmy wtórnej
 2. Irydotomia laserowa - terapia jaskry
 3. Selektywna trabekuloplastyka laserowa (SLT) - terapia jaskry
 4. Panfotokoagulacja siatkówki
 5. Laserokoagulacja otworu siatkówki
  Zabiegi i badania nie refundowane przez NFZ:
 1. Cross linking bez abrazji nabłonka rogówki - zabieg zatrzymujący postęp stożka rogówki
 2. Badanie PENTACAM:analiza przedniej i tylnej powierzchni- ocena progresji stożków rogówki, pomiar objętości komory przedniej, pomiar kąta